Caban Crefft – creative workshops for young people in Abergavenny aged 16 – 25

0
When:
27th June 2018 @ 11:00 am – 25th July 2018 @ 1:00 pm
2018-06-27T11:00:00+01:00
2018-07-25T13:00:00+01:00
Where:
Abergavenny Community Centre
Park St
Abergavenny NP7 5YB
UK
Cost:
Free
Contact:
Peak
01873811579
Caban Crefft - creative workshops for young people in Abergavenny aged 16 - 25 @ Abergavenny Community Centre | Wales | United Kingdom

Caban Crefft is an Arts and Well Being initiative funded by the Health Lottery offering weekly creative sessions for groups of young people in Abergavenny aged 16 – 25.

We are running weekly workshops with professional artists on Wednesday mornings at Abergavenny Community Centre from 11am – 1pm. These sessions will be led by you – and supported by us. This means that you, as a group, get to contribute creatively to the mediums/techniques we explore. We can do anything from pottery and printmaking to animation and film.

Please join us for FREE workshops at Abergavenny Community Centre from 11am-1pm on Wednesdays.

This group is for Young People aged 16-25 to learn new transferable skills, make friends and gain confidence whilst enjoying exciting workshops and working alongside professionals.

To sign up please contact: Seren Fenoulhet, Project Co-Ordinator
seren@peak.cymru / 01873 811579

Health Control is a Community Interest Company committed to raising money to address health inequalities in South East Wales.  http://healthcontrolcic.org.uk/home

The Health Lottery is operated for and on behalf of 51 Community Interest Companies across England, Scotland and Wales, all holding society lottery licenses issued by the Gambling Commission. www.healthlottery.co.uk

People’s Health Trust is an independent charity addressing health inequalities across Great Britain. It works closely with each Community Interest Company distributing grants. www.peopleshealthtrust.org.uk

——-

Mae Caban Crefft yn fenter Celf a Lles a ariennir gan y Loteri Iechyd sy’n cynnig sesiynau creadigol wythnosol i grwpiau o bobl ifanc yn y Fenni.

Mae Peak yn cynnal gweithdai wythnosol gydag artistiaid proffesiynol bob dydd Mercher yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni rhwng 11am – 1pm. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gennych chi – ac yn cael eu cefnogi gennym ni. Mae hyn yn golygu eich bod chi, fel grŵp, yn medru cyfrannu’n greadigol i’r cyfryngau/technegau y byddwn yn eu harchwilio. Medrwn wneud unrhyw beth o grochenwaith a chreu printiadau i animeiddio a ffilm.

Ymunwch â ni am weithdai AM DDIM yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni o 11am-1pm ar ddydd Mercher.

Mae’r grŵp hwn ar gyfer Pobl Ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed er mwyn iddynt ddysgu medrau y gellir eu trosglwyddo, er mwyn gwneud ffrindiau a meithrin hyder ac ar yr un pryd fwynhau gweithdai cyffrous a gweithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol.

I gofrestru cysylltwch â: Seren Fenoulhet, Cyd-lynydd y Prosiect:
seren@peak.cymru / 01873 811579

Mae Health Control yn Gwmni Buddiant Cyhoeddus sydd wedi ei ymrwymo ei hun i godi arian er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd yn ne-ddwryain Cymru. http://healthcontrolcic.org.uk/home

Mae The Health Lottery yn cael ei weithredu ar ran ac er budd 51 o Gwmnïau Buddiant Cyhoeddus ar draws Lloegr, yr Alban a Chymru gyda phob un ohonynt yn dal trwydded loteri wedi ei godi gan y Comisiwn Gamblo. www.healthlottery.co.uk

Mae Ymddiriedolaeth People’s Health yn elusen annibynnol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd led-led Prydain. Mae’n gweithio’n agos â phob un o’r Cwmnïau Buddiant Cyhoeddus sy’n dosbarthu grantiau. www.peopleshealthtrust.org.uk

Share.

About Author

Cardiff University Sociology Graduate.

Leave A Reply